F.A.Q.

Hier staan de meest gestelde vragen beschreven. Mocht u nog een andere vraag hebben of meer toelichting willen, neem alstublieft contact met mij op via de contactpagina.

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt een mediationtraject?


Hoewel iedere mediation anders is, duurt een gemiddeld mediationtraject 3 – 5 gesprekken van 1 ½ à 2 uur.
Wat kost mediation (en wie betaalt)?


De kosten van de mediation worden berekend op basis van een uurtarief. Dat zijn o.a. de uren voor gesprekken, correspondentie, voorbereiding en het opstellen van eventuele gespreksverslagen. Daar kunnen kosten bij komen voor o.a. reistijd en locatie. Die kosten worden gespecificeerd op de factuur.
Partijen spreken af hoe zij de kosten van de mediation verdelen. Die afspraken worden opgenomen in de mediationovereenkomst.
Hoe weet ik of mediation de juiste keuze voor mij is?


Mediation is met name geschikt als je belang hebt bij een snelle oplossing, bij het kunnen uitoefenen van invloed op de uiteindelijke uitkomst en als partijen belang hebben bij behoud of herstel van de relatie. Mediation is minder geschikt als een openbare uitspraak gewenst is of als partijen niet langer bereid zijn met elkaar te praten. Via www.rechtspraak.nl kunt u een zelftest doen om te beoordelen of mediation een goede keuze is voor u.
De andere partij wilt mediation. Ben ik verplicht hieraan mee te doen?


Mediation is een vrijwillig proces. Je bent nooit verplicht deel te nemen aan mediation en het staat je op ieder moment vrij de mediation te beëindigen.
Waar vindt de mediation plaats?


De mediation vindt plaats op een locatie naar keuze van alle betrokkenen. Ik beschik over de mogelijkheid (flexibele) locaties in diverse steden aan te bieden.
Kan ik mijn advocaat meenemen?


Dat kan als alle betrokkenen daarmee akkoord zijn. De advocaat ondertekent ook de mediationovereenkomst.
Het is bovendien mogelijk u op afstand te laten adviseren. Voor het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst is het raadzaam steeds juridisch advies in te winnen om de consequenties van de voorgenomen afspraken te toetsen.
Wie is er bij de mediation aanwezig?


Bij de mediation zijn de betrokkenen aanwezig en de mediator. Het is van belang dat degenen aan tafel voldoende mandaat hebben om in staat te zijn een oplossing te bekrachtigen. De mediator houdt in de gaten dat er steeds voldoende balans is (bijvoorbeeld tussen het aantal personen, wel of niet vertegenwoordigd). Het is mogelijk een vertrouwenspersoon mee te nemen, of een adviseur. Hierover dienen alle betrokkenen het eens te zijn. De gesprekken vinden plaats met de betrokkenen zelf, omdat zij het beste op de hoogte zijn van de situatie en daarom de aangewezen personen zijn om tot een oplossing te komen.
Zijn de gesprekken vertrouwelijk?


In de mediationovereenkomst teken je voor geheimhouding. Dat is van belang zodat alles besproken kan worden.
Wat is een MFN-registermediator?


Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die voldoet aan diverse eisen die de Mediatorsfederatie Nederland stelt aan registratie (o.a. vereisten voor toetreding en vereisten ten aanzien van educatie en beroepsprofiel).
Een MfN-registermediator werkt op grond van de regels van het mediationreglement en de gedragsregels voor registermediators, en valt onder een klachtregeling en tuchtrechtspraak.
Zo is de kwaliteit en professionaliteit van MfN-registermediators gewaarborgd.
Wat als we er niet uitkomen tijdens de mediation?


In dat geval staat het u vrij om gebruik te maken van andere middelen zoals een het starten van juridische procedure te starten. In die procedure kunt u zich niet beroepen op hetgeen is besproken tijdens de mediation. Dat dient immers vertrouwelijk te blijven. Het is onder omstandigheden ook mogelijk een uitspraak te vragen op een aantal punten (als u over een aantal punten wel overeenstemming bereikt en over een aantal andere niet).
Ben ik gebonden aan wat wordt besproken tijdens de mediation?


Je bent pas gebonden als je overeenstemming hebt bereikt, die op schrift hebt gesteld en dit document hebt ondertekend. Tot die tijd ben je niet gebonden aan wat je hebt gezegd. Dat bevordert dat betrokkenen vrijuit spreken en nadenken over mogelijke oplossingen.
Kan ik de ander houden aan de afspraken die tijdens de mediation zijn gemaakt?


De mediation kan resulteren in een lijst met afspraken, of een schriftelijke overeenstemming. Die laatste wordt doorgaans vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Als die is ondertekend, is deze bindend. De vaststellingsovereenkomst kan met behulp van een notaris in executoriale vorm worden opgemaakt. In dat geval kunnen vorderingen uit de vaststellingsovereenkomst met behulp van een deurwaarder worden afgedwongen.