top of page

Wat is mediation?

MEDIATION

“Tijdens een mediationgesprek proberen partijen onder begeleiding van een mediator tot een oplossing te komen voor hun geschil of kwestie. Dit betekent dat de mediator alleen de gesprekken begeleidt en niet oordeelt over de inhoud van de mediation. Zo blijft de mediator neutraal en is de oplossing van de partijen zelf”


Er zijn wel een aantal regels waar iedereen zich aan moet houden, inclusief de mediator. Dit is om de gesprekken zo goed mogelijk te laten verlopen.
Mediation is vrijwillig, dit betekent dat iedereen op ieder moment mag beslissen om te stoppen. Gesprekken zijn vertrouwelijk en daarom dient een ieder zich te houden aan geheimhouding. Het is mogelijk om het resultaat van de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst. Deze afspraken zijn dan rechtsgeldig.


Een van de voordelen van mediation ten opzichte van rechtspraak is dat bij een geslaagde mediation sprake is van een win-win situatie voor beide partijen. Partijen zoeken gezamenlijk naar wat zij daadwerkelijk belangrijk vinden en hoe zij tot een, voor beiden, optimale besluitvorming komen.

 

Daarnaast is de procedure sneller en minder kostbaar. Al na een paar gesprekken kan er een oplossing bereikt zijn. Dit maakt mediation daarom minder kostbaar dan de gang naar een rechter. Verder kan mediation er ook toe bijdragen dat een verstoorde verhouding tussen partijen blijvend verbetert.

Arbeidsconflicten

ARBEIDSCONFLICTEN

Een groot deel van ons leven speelt zich af op de werkplek. Sommigen van ons zien collega’s meer dan hun gezin. Niet verwonderlijk dat er op de werkvloer nogal wat conflicten kunnen ontstaan.  Als conflicten op de werkvloer niet voldoende aandacht krijgen, heeft dat grote gevolgen voor de sfeer en motivatie van de medewerkers.


Conflicten kunnen dan tot gevolg hebben dat mensen zich ziek melden. Uit onderzoek is gebleken dat bij 30% van de werknemers dat zich ziek meldt,  sprake is van psychische klachten. Van deze groep geeft 25% aan dat er sprake is van een arbeidsconflict.


Door mijn ervaring als zelfstandig ondernemer binnen het MKB weet ik hoe belangrijk een goede communicatie is tussen medewerkers onderling en tussen werkgever en werknemer.


De sfeer (en daardoor de uitstraling)  en de samenwerking  binnen het bedrijf vallen of staan bij gemotiveerde medewerkers en een ontspannen werkomgeving.


Als een  vastgelopen conflict niet meer zelf op te lossen is, de sfeer verziekt is en het respect voor elkaar ver te zoeken is, kan mediation een mogelijke oplossing bieden.


Belangrijkste voorwaarde voor een mediation is dat beide partijen bereidt zijn deel te nemen aan de mediation.


Een groot deel van de arbeidsmediations komt tot een (gedeeltelijke) oplossing.

Familieconflicten

FAMILIECONFLICTEN

Familieconflicten komen overal voor. Veelal zijn ze voor de buitenwereld niet zichtbaar. Zij veroorzaken veel verdriet en kunnen de onderlinge relaties ernstig verstoren.


Familieconflicten zijn zeer belastend, omdat zij het normale familieleven blokkeren. Misschien herkent u deze familieconflicten:


• Perikelen rondom een erfenis dreigen uw familie te verdelen.
• Uw zoon of dochter heeft u al geruime tijd niet gesproken of gezien door een ouder-kind conflict;
• U bent niet gewenst op de verjaardag van uw kleinzoon of dochter;
• U hebt ruzie met een familielid over de gang van zaken binnen het familiebedrijf;
• U kunt het niet eens worden met uw zus of broer over de zorg voor uw bejaarde ouders;


Zelfs in hechte families kunnen de spanningen hoog oplopen. Met behulp van mediation kunnen vastgelopen relaties in een familie vaak weer worden hersteld en kunnen gezinsleden weer op een normale manier met elkaar communiceren.


De ervaring leert dat familieconflicten een uiting kunnen zijn van dieper liggende problemen. Alleen het conflict oplossen is meestal niet voldoende, de oorzaak ligt vaak dieper in de familierelatie.

Relatieconflicten

RELATIECONFLICTEN

Soms komt er een moment in een relatie dat het niet meer is wat u of uw partner ervan verwachtte. Als het steeds moeilijker wordt om dit op vruchtbare wijze met elkaar te bespreken, en er steeds meer spanning dreigt te ontstaan, kan de inbreng van een neutrale buitenstaander helpen.


Door onderzoek met beide partners hoe ze met elkaar omgaan en of ze daarmee bereiken wat ze willen worden eventuele patronen zichtbaar. Deze gesprekken zijn meestal erg confronterend, maar bieden bovenal nieuwe perspectieven en rust.

 

Zo haken mensen in relaties vaak af wanneer ze opzien tegen elkaars reactie. Ze trekken zich terug of reageren onterecht en emotioneel, zonder zich te verdiepen in wat de ander wil, of in wat ze zélf graag willen bereiken. Met behulp van relatie mediation kunt u hernieuwd vertrouwen in elkaar en in uzelf ontwikkelen, zodat gesprekken weer vruchtbaar verlopen. U kunt leren uw manier van op elkaar reageren positief te beïnvloeden en negatieve spiralen te doorbreken.


Relatiemediation kan ook ingezet worden bij een verstoorde vriendschap voor het herstellen van de onderlinge communicatie en de vriendschappelijke relatie.

Burenconflicten

BURENCONFLICTEN

Conflicten tussen buren komen vaak voor en kunnen snel escaleren. Omdat je elkaar steeds weer tegenkomt, is het van belang om conflicten niet te laten voortslepen. Conflicten tussen buren blijken vaak oplosbare problemen te zijn die blijven voortbestaan, omdat het gesprek niet op gang komt. Juist bij conflicten tussen buren, zo blijkt uit onderzoek, is een onafhankelijke bemiddelaar, cruciaal om tot een oplossing te komen.


Ook woningbouwcorporaties en gemeenten zien steeds meer dat het inschakelen van mediators een goed instrument is om conflicten op te lossen en weer tot werkbare oplossingen in de wijk of buurt te komen.

bottom of page